Zoradiť podľa:

Informácie pre zákazníkov

         Výrobca a distribútor neručia za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho skladovania a používania výrobkov.

Doplnky výživy nie sú náhradou vyváženej a pestrej stravy, ak nie je inak uvedené na stránke (napr. pri náhradách stravy a pod.).

Na prípravu nápojov  použitie studenú pitnú vodu, alebo mlieko podľa návodu na použitie.

Prečítajte aj zloženie výrobku a upozornenia. Pokiaľ trpíte na akúkoľvek chorobu, intoleranciu, pred užitím sa poraďte so svojim ošetrujúcim lekárom. 

Ak počas a následne po užití pociťujete akúkoľvek bolesť nevolnosť a pod., výrobok okamžite prestante užívať.

  Kúpiť a uźívať doplnky výživy môžu osoby len staršie ako 15 rookov /uživať pokiaľ to v návode nie je uvedené inak/.

Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri Tovare v E-shope môžu byť ilustrované, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku Užívateľa, preto je Užívateľ povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného Tovaru a v prípade nejasností kontaktovať prevádzkovateľa e shopu.

Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny pri Tovare, ktorej výška nezodpovedá obvyklej cene za takýto Tovar na trhu; v takomto prípade Prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať daný Tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje Užívateľa a oznámi Vám skutočnú kúpnu cenu daného Tovaru a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či Tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme a pokiaľ sa tak nestane, ruší sa Kúpna zmluva od počiatku.

Prevádzkovateľ má právo zmeniť E-shop, teda jeho technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie.

Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť E-shopu prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy E-shopu.